HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Hel arian i'r steddfod 11 Mehefin


Bu cyfres o deithiau cerdded noddedig i gopa'r Wyddfa ar Fehefin 11eg 2005, i godi arian at yr Eisteddfod. Cyfanswm o 141 o aelodau ar y copa!

Diolch i bawb a gymerodd ran, ac yn arbennig i Alun Roberts am drefnu.

Lluniau gan Gwyn Williams, Chwilog o'r daith o Ryd Ddu dan arweiniad Gwyn ac Anet ar Fflickr