HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Pen yr Ole Wen a'r Carneddau 3 Rhagfyr


Roedd yna 8 ar y daith, 4 ohonynt yn arweinyddion cymwys. Gallem werthu gweithgareddau'r Clwb gan hysbysu fod cymarebau gwell o arweinyddion i gerddwyr (1:1) nac unrhyw ganolfan yng Nghymru!

Adroddiad gan Dylan Huw Jones

Lluniau (yn cynnwys llun o Anni yn dadflino o flaen y stôf) gan Dylan Huw Jones ar Fflickr