HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

FFURFLENI YMAELODI Â CHLWB MYNYDDA CYMRU


Mae ymaelodi'n hawdd a dim ond yn costio £20 y flwyddyn!

Mae'n cynnwys aelodaeth o'r Cyngor Mynydda Prydeinig (CMP), sy'n darparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (public liability), ond nid damwain bersonol (personal accident), i chwi tra ar y mynydd

Cliciwch ar y llun isod i gael y ffurflen ymaelodi/gorchymyn banc o'ch dewis
Fersiynau:
RTF
– gellir ei llenwi gan ddefnyddio rhaglen fel MS Word, cyn ei hargraffu
PDF – a ellir ei hargraffu a'i llenwi â llaw.

Byddwch angen Acrobat Reader i agor yr un PDF - sydd i'w gael am ddim gan Adobe.

Argraffwch eich copi dewisedig a llenwch y bylchau
Mae defnyddio Gorchymyn Banc yn gwneud gwaith ein Trysorydd prysur ym llawer haws!

Ymdrinnir â’ch manylion yn unol â Pholisi Preifatrwydd y Clwb sydd i’w gael YMA

Yna anfonwch y ffurflen, wedi eu cwbwlhau, at:

Richard Roberts,
Trysorydd Cynorthwyol Clwb Mynydda Cymru,
Glasfryn
Pwllglas
Rhuthun
LL15 2PB.

Edrychwn ymlaen at eich cwmni yng ngweithgareddau'r Clwb yn fuan!