Mis Awst: Mercher 3 - Darlith gan Gerallt Pennant ... & ... Iau 4 - Pedol Grwyne Fawr ... & ... Sadwrn 13 - Llwybr y Berwyn ... & ... Mercher 17 - Y Garn, Llanelltyd ... & ... Sadwrn 27 - Crib Nantlle ............ Gweler Y Rhaglen

 

Rhaglen
Cynnwys y rhaglen dros gyfnod o tua 6 mis. Mae croeso i bawb o bob oedran ddod i flasu cyn dod yn aelod.
Ceir cwmni da bob tro.
Taith fynydda bob yn ail Sadwrn a dydd Mercher yn y gogledd ac yn rheolaidd yn y de.
Trefnir teithiau tramor hefyd

 
     
 

Newyddion
Yma ceir newyddion a hysbysebion am ddigwyddiadau a materion eraill o ddiddordeb i bawb sy'n ymddiddori yn y byd mynydda

 
     
  Teithiau a hanesion
Yma y cewch holl hanesion aelodau'r Clwb yn y gweithgareddau amrywiol, megis teithiau heriol a rhai mwy hamddenol, dringo dan do ac ar graig