Hafan

Y Clwb

Rhaglen
gyfredol

Teithiau
a
digwyddiadau

Ffurflen
ymaelodi

Rhagolygon
tywydd

Dolenni i
safloeoedd
diddorol
eraill

Oriel y Clwb

Offer i'w
logi

Mynyddiadur

Cysylltu â ni

Erthyglau
Summit

Dogfennau'r Cyngor Mynydda Prydeinig

  Offer Y Clwb

OFFER

NIFER

LLE
NODIADAU
Llyfrau
Cyfres SMC Guide yr Alban 1 set Maldwyn Roberts?
 
Offer Mynydda
Stof Epigas 2 Gwyn Roberts
Bag bivvy Goretex 5 Gwyn Roberts
Rhaff hyder 7/8mm 1 Gwyn Roberts
 
Offer Dringo
Rhaff 11mm 50m 2 Gwyn Roberts Angen adnewyddu
Rhaff 9mm 45m 2
Rhaff 9mm 30m 1 Gwyn Roberts
Bag rhaff 2 Gwyn Roberts
Helmet 2 Gwyn Roberts
Harness 3 Gwyn Roberts
Sgidiau dringo 3 par Gwyn Roberts
Fig 8 / plat sticht Amrywiol Gwyn Roberts
Crabs Amrywiol Gwyn Roberts
Slings Amrywiol Gwyn Roberts
 

Rheolau Defnyddio'r Offer

  • Mae offer y Clwb ar gael ar fenthyg ar gyfer unrhyw daith a drefnir gan y Clwb.

  • Cyfrifoldeb arweinydd taith yw nôl a dychwelyd unrhyw offer sy'n cael ei fenthyg.

  • Cyfrifoldeb arweinydd taith yw sicrhau fod yr offer yn cael ei ddefnyddio mewn modd priodol, a bod unrhyw ddiffyg neu niwed i'r offer yn cael ei gofnodi.

  • Pan nad yw'r offer yn cael ei ddefnyddio gan y Clwb, gellir llogi offer mynydda neu lyfrau (ond nid offer dringo fel rheol) gan aelodau unigol o'r Clwb. Codir tâl bychan am hyn.

  • Am fanylion pellach cysyllter â Gwyn Roberts (01286 870534)
    neu
    ymholiadau@clwbmynyddacymru.com


Noddir
gan:Llety ar
y wê gan:

Diweddarwyd gan y gwefeistr: 8/11/07