Ymunwch â ni!
Am fwy o fanylion
gyrrwch e-bost i:

ymholiadau@
clwbmynyddacymru.com

HAFAN
 
Y Mynyddiadur
Carnedd Ugain

Disgrifiad

Ail copa ucha Cymru, dim ond ugain metr yn is na chopa'r Wyddfa - pwynt ucha Crib y Ddysgl a rhan o Bedol yr Wyddfa. Mae'n gopa digon pwysig i bobl yr Arolwg Ordnans fod wedi gosod piler triongli ar ei ben ac felly yn hawlio lle yn y Mynyddiadur. Er hynny, fyddai llawer ddim yn ei ystyried yn fynydd ar wahân. Mae tarddiad yr enw yn anelwig braidd, ond mae crêd mai llygriad o'r ffurf 'Carnedd Wgon' yw, gan ddilyn y traddodiad o enwi copaon ar ôl tywysogion. Yn yr achos hwn y tywysog Wgon oedd yn cael ei anrhydeddu. Mae Dafydd ap Gwilyn yn canu am "Gwlad Wgon, fawr union faich,
Gleddyfrudd, gloyw ei ddeufraich,". Awgrymiadau erall yw gall fod y copa wedi ei enwi ar ôl Gwgon Brydydd, un o feirdd y tywysogion o'r 13fed ganrif, a ganodd glodydd Llywelyn Fawr - neu fod yn gyfeiriad at gyfnod y Rhufeiniad yn Segontium.

Mae Crib y Ddysgl yn rhan o'r mynydd hwn, er nad yw'r copa ei hunan ar ffurf crib. Crib ddwyreiniol sy'n arwain i'r copa yw Crib y ddysgl. Ar ddiwrnod clir gellir gweld i lawr i gyfeiriad Cwm Glas i'r gogledd dwyrain ac i Lyn Galslyn i'r de ddwyrain, gyda copa'r Wyddaf yn union i'r de. Oddi yma y ceir un o'r golygfeydd gorau o Lyn Galslyn, Bwlch y Saethau a Lliwedd gyda'i gilydd.

Lleoliad
Gwlad:
Cymru
Ardal:
Eryri
Uchder (m/tr)
1065/3494
Esgyniad cyntaf
Blwyddyn:
Pwy a wyr?
Gan:
Tywysog Wgon?
Cyfeirnod Map
y copa
SH611511
MAP
 
Lluniau
Llwybrau cerdded a dringo
Rhyw gyrraedd copa Garnedd Ugain ar y ffordd i ben Yr Wyddfa o gyfeiriad y Grib Goch, Bwlch Coch a Chrib Y Ddysgl yw'r llwybr arferol i'w ddilyn. Gellir ei gyrraedd hefyd mewn ychydig iawn o amser o Llwybr Llanberis i ben yr Wyddfa gan droi i'r chwith ar Fwlch Glas, yn y fan lle'r ymuna Llwybrau'r PYG a'r Mwynwyr â llwybr Llanberis, ac yna dilyn y grib i gopa Carnedd Ugain. Mae'n bosib hefyd dringo iddo o gyfeiriad Cwm Glas.
Nodiadau diddorol eraill
{Nodiadaueraill}
Dolenni cysylltiol
Wikipedia;
Ymweliadau'r Clwb
A hoffech chi gyfrannu
gwybodaeth neu luniau
i wella'r dudalen hon?

Os felly e-bostiwch eich
cyfraniad i ymholiadau@
clwbmynyddacymru.com
01-01-06;01-10-07
Cyfraniadau gan: Iolo ap Gwynn
Diweddarwyd ddiwethaf: 10/11/07